www.roetmancoaching.com

Werkwijze

Mijn missie

Mijn missie is om jou gedag te laten zeggen tegen alle tijdelijke diëten en door middel van onderbouwde kennis en opdrachten stapsgewijs richting jouw doel te bewegen. Alles in jouw eigen tempo zonder in te hoeven leveren op levenskwaliteit

Ik wil jou laten inzien dat een gebalanceerde leefstijl mogelijk is waardoor je langer kan genieten van de dingen die jij leuk vindt. Weg met die alles-of-niets mindset en vol vertrouwen een leven tegemoet gaan met meer energie, een fit lichaam en een ijzersterke mindset

Nadat je alle hoop hebt opgegeven geloof ik erin dat óók jij jouw doel kan bereiken zolang je maar bereid bent om eerlijk te reflecteren en tijd te investeren in jouw proces. De sleutel voor lange termijn resultaten ligt in de dingen die jij dagelijks doet en daar stoppen wij samen aandachtig de tijd in gedurende jouw coachingstraject.

Wat je kan verwachten

 • Optie tot dagelijks WhatsApp contact zodat je er niet alleen voor staat 
  (ook in de weekenden en op feestdagen).
 • Onderbouwde kennis die met jou gedeeld wordt
  waardoor jij begrijpt wat je aan het doen bent en hier in de toekomst op
  terug kan vallen. 
 • Persoonlijke aandacht tijdens de wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse
  coachcalls van 45 minuten.
 • Opdrachten die jij meekrijgt om in jouw eigen tijd mee aan de slag te gaan. 
  Het opdoen van nieuwe skills door kennis toe te passen in de praktijk. 
 • Begrip voor jouw beginpunt en uitdagingen. Schaamte kent geen plaats bij 
  Roetman Coaching!

Kernwaarden

Ieder coachingstraject krijgt vorm op basis van de 5 kernwaarden van Roetman Coaching. Gezondheid, openheid, kennis, duurzame gedragsverandering en zelfredzaamheid vormen samen de rode draad. Deze kernwaarden zijn opgesteld om de werkwijze binnen coaching trajecten te ondersteunen. Flexibiliteit staat hoog in het vaandel omdat ieder persoon uniek is en daarom een persoonlijke aanpak verdient/ nodig heeft. De precieze aanpak verschilt per persoon omdat het beginpunt (nulmeting) per persoon óók varieert. In iedere opdracht die wordt meegegeven komen de kernwaarden terug die samen de identiteit van Roetman Coaching vormen.

Waarom je voor Roetman Coaching kiest

Compassie

Roetman Coaching gaat de verbinding aan met haar coachees en biedt warmte en ondersteuning. Jouw welzijn is het allerbelangrijkst.

Bedachtzaam

Roetman Coaching laat zich goed informeren, luistert aandachtig en maakt afwegingen in overleg. Er wordt zorgvuldig te werk gegaan.

Doelgericht

Roetman Coaching gaat efficiënt te werk en gebruikt jouw energie om de dingen te doen die er daadwerkelijk toe doen. 

Kennis en expertise

Roetman Coaching zet haar kennis in om jou richting jouw doel te begeleiden en raakt nooit uitgeleerd. Kennis is een van de 5 kernwaarden want door het begrijpen van de theorie, wordt het een stuk makkelijker in de praktijk.

Flexibiliteit

Roetman Coaching bezit het vermogen om zich snel aan te passen naar verschillende situaties. Er zijn meerdere manieren om richting hetzelfde doel te bewegen en zolang deze binnen de 5 kernwaarden vallen, ondersteunt Roetman Coaching jou graag.

Realistisch

Roetman Coaching is eerlijk en oprecht. Doelen worden opgesteld aan de hand van de SMART-methode waarbij er gekeken wordt of de gestelde doelen realistisch zijn binnen het gekozen tijdsperk. Het beginpunt (nulmeting) wordt hierin meegenomen.